Vstup do éry digitálního marketingu a sociálních médií přinesl mnoho výzev i příležitostí pro firmy. Spolu s tím se však zvýšila také důležitost ochrany osobních údajů uživatelů. S nástupem nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) se stala ochrana těchto údajů na sociálních sítích ještě důležitější. V tomto článku se podíváme na to, co GDPR znamená pro svět marketingu na sociálních sítích a jak mohou firmy typu smmstrategy.cz a další marketéři dodržovat tato pravidla.

Co je GDPR a proč je důležité pro sociální média

V květnu 2018 vstoupilo v platnost nařízení GDPR, což je evropské nařízení, které má za cíl zvýšit ochranu osobních údajů občanů Evropské unie. GDPR zásadně ovlivnila způsob, jakým firmy zpracovávají a využívají osobní údaje, včetně těch, které získávají prostřednictvím sociálních médií.

Než se podíváme na to, jaký vliv má GDPR na sociální média, je důležité pochopit základní principy tohoto nařízení. GDPR se zakládá na několika klíčových principech:

  • Souhlas: Firmy musí získat jasný a informovaný souhlas od uživatelů ke zpracování jejich osobních údajů. Tento souhlas musí být snadno odvolatelný.
  • Transparentnost: Firmy musí být transparentní ohledně toho, jaké osobní údaje sbírají, proč je sbírají a jak je budou zpracovávat.
  • Zodpovědnost: Firmy jsou zodpovědné za zabezpečení a ochranu osobních údajů, které zpracovávají.

Důležitost GDPR pro sociální média

Sociální média jsou zlatým dolem osobních údajů. Uživatelé na těchto platformách sdílí své zájmy, názory, fotky a mnoho dalších informací. To vše jsou cenné informace pro firmy, které chtějí zacílit reklamu co nejlépe a oslovit své zákazníky. Nicméně s GDPR přichází povinnosti a omezení.

Na sociálních sítích mohou být osobními údaji například jména, e-maily, fotografie, místa, kde uživatelé byli nebo jsou, jejich příspěvky, komentáře a další informace, které by mohly být použity k identifikaci jednotlivců.

Podle GDPR musíte na sociálních médiích jasně a srozumitelně informovat uživatele o tom, jaké údaje sbíráte, proč je sbíráte a jak je budete zpracovávat. To zahrnuje vytvoření zprávy o ochraně osobních údajů (Privacy Policy) a informace o cookies.Jedním z klíčových aspektů GDPR je získání souhlasu od uživatelů. Na sociálních sítích musíte jasně a zřetelně informovat uživatele o tom, k jakým účelům budou jejich údaje využity, a získat jejich souhlas.

Podle GDPR mají uživatelé právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo smazání. Na sociálních médiích musíte umožnit uživatelům snadný přístup k jejich údajům a umožnit jim provádět tyto úpravy.

Povinnosti pro marketéry v souladu s GDPR

  • Firmy musí být velmi obezřetné při sběru a zpracování osobních údajů na sociálních sítích. Musí mít jasný účel a oprávnění k jejich sběru, a to musí být v souladu s GDPR.
  • Marketéři a firmy musí vést dokumentaci o tom, jaké osobní údaje sbírají, kde jsou uloženy a jak jsou zpracovány. To zahrnuje evidence souhlasů od uživatelů.
  • Ochrana osobních údajů je klíčovou částí GDPR. Firmy musí zajistit, že osobní údaje jsou bezpečně uloženy a chráněny před zneužitím či únikem.

GDPR přináší značné sankce pro firmy, které nesplňují jeho požadavky. Sankce mohou být velmi vysoké a dosahují až do výše 4 % celkového globálního ročního obratu firmy. To může mít zničující dopad na podnikání. V ČR byly za rok 2022 rozdány pokuty za porušení GDPR ve výši zhruba 600 000 Kč. 

Praktické tipy pro dodržení GDPR v sociálním mediálním marketingu

  • Ujistěte se, že máte nastavenou ochranu soukromí na svých sociálních mediálních profilech tak, aby byly osobní údaje uživatelů co nejlépe chráněny.
  • Použijte nástroje pro sledování souhlasů od uživatelů a pravidelně aktualizujte svou evidenci souhlasů.
  • Zajistěte, aby vaši zaměstnanci byli obeznámeni s pravidly GDPR a věděli, jak správně zacházet s osobními údaji.
  • Pravidelně aktualizujte své zásady zpracování osobních údajů tak, aby byly v souladu s nejnovějšími předpisy GDPR.

GDPR přináší některé výzvy pro marketing na sociálních médiích, ale zároveň zvyšuje důvěru uživatelů ve zpracování svých osobních údajů. Je důležité, aby firmy a marketéři dodržovali pravidla GDPR a respektovali práva uživatelů. Ochrana osobních údajů by měla být vždy na prvním místě, a to i v rámci sociálního mediálního marketingu. Pokud se tak stane, může to přinést dlouhodobé výhody a důvěru zákazníků.

Růžena Hlavsová