Chystáte se v Brně pronajmout nebytový prostor? Na něco takového byste se měli co nejlépe připravit. Ať už přizvete na pomoc realitní kancelář nebo se rozhodnete jednat sami, je dobré vědět například to, jak by měla vypadat smlouva, aby splňovala všechny zákonné parametry. Hodit se vám mohou rovněž vědomosti týkající se práv a povinností vašich i budoucího nájemce. A rozhodně si předem zjistěte, o jakou částku si můžete přibližně říci, aby se vám nestalo, že budete požadovat sumu neadekvátně vysokou nebo naopak zbytečně nízkou. V prvním případě by mohlo čekání na vážného zájemce trvat věky a v případě druhém byste se samozřejmě připravili o peníze. A pokud se vám ani přes veškeré úsilí váš volný nebytový prostor obsadit nepodaří, nevěšte hlavu. Je tu ještě jedno řešení, na které se ve stručnosti také podíváme.

Brno a pronájem nebytových prostor – trh prochází změnami

Pronájem nebytových prostor je segmentem realitního trhu, který se dostal do zcela nové situace. Nutno podotknout, že se to týká v podstatě celé České republiky, nikoliv pouze větších sídel typu Brna. Je ovšem faktem, že právě ve velkých městech, která byla vždy z hlediska podnikání nejatraktivnější, dochází k citelnějším změnám. Poměrně výrazný pokles zájmu o pronájem hned několika typů nebytových prostor je něčím, co tu dlouhé roky nebylo. Navzdory tomu, že ceny nemovitostí u nás neustále rostou, propad poptávky v tomto segmentu realit má v mnoha lokalitách za následek pokles průměrného nájemného. Rentabilita z pohledu vlastníků už tedy není na takové úrovni, jako donedávna. Zatímco dříve platilo, že právě v Brně nebo v Praze představuje vlastnictví komerčních nemovitostí „zlatý důl“, aktuálně je výnosnost přece jen o poznání nižší. Jsou samozřejmě lokality, které jsou natolik atraktivní, že se jich to téměř netýká, ale není jich mnoho. A které typy nebytových prostor jsou nyní nejméně žádané?

Nejvíce přibylo volných kanceláří

Minulé jaro k nám dorazila pandemie nemoci COVID-19 a s ní se dostavil i citelný pokles ekonomických aktivit. Přestože se situace už výrazně zlepšila, pro řadu podnikatelských subjektů to znamenalo zánik a mnoho dalších začalo hledat nejrůznější úsporná řešení. Jednou z cest, jak snížit náklady, je omezení počtu provozoven a uzavření „nadbytečných“ kanceláří. Některé firmy zkrátka zjistily, že mohou docela dobře fungovat i bez nich. A kdo je hlavním poraženým těchto změn? Zdá se, že jsou to zejména vlastníci kancelářských prostor, kteří museli jít s cenou dolů a navzdory zlevnění mnohdy nové nájemce hledají jen obtížně. Pokud snad hodláte vstoupit na realitní trh právě s takovým typem komerční nemovitosti, která se navíc nenalézá v nějaké žádané lokalitě, sami zjistíte, že to pro vás také nemusí být snadné. Řada firem šetří náklady například tím, že kancelářské prostory sdílí s dalšími podnikateli a šetří tak peníze za kancelářské stoly a další vybavení.  A nějaká konkrétní čísla, pokud jde o výši nájmů v Brně? Menší ukázku najdete v tabulce.

Výběr z nabídky komerčních nemovitostí k pronájmu – Brno (09/2021)

Využití Lokalita Užitná plocha (m2) Nájemné (Kč)
Kancelář Brno – střed 32 3 900
Obchod Brno – sever 50 6 300
Kancelář Žabovřesky 40 8 400
Sklad Brno – střed 72 12 600
Obchod Medlánky 55 15 000
Restaurace Bystrc 416 55 000

Co v nájemní smlouvě nesmí chybět

Máte štěstí a o vaši komerční nemovitost je velký zájem? Už jste si s někým „plácli“? Výborně! Budete-li nájemní smlouvu připravovat sami, podívejte se, co v ní v žádném případě nemůže chybět:

  • Přesná identifikace smluvních stran.
  • Výše nájemného, způsob a frekvence úhrady.
  • Účel užívání nemovitosti (případně předmět podnikání).
  • Úhrady za plnění související s užíváním nemovitosti (případně způsob jejich stanovení).
  • Povinnosti a práva smluvních stran.
  • Detaily ukončení nájmu – kdy, jak a z jakých důvodů může být ukončen.

„Nouzové“ řešení

Jestliže se vám pro váš nebytový prostor nájemce sehnat nepodaří, což se docela dobře může stát zejména v případě, že se nemovitost nachází mimo rušné části města, nezoufejte. Vyčkávat na zásadnější změny na straně poptávky nebo jít s cenou výrazně dolů, to asi příliš smysl nedává. Jedno tak trochu „nouzové“ řešení se však přímo nabízí. Využijte toho, že je u nás bydlení drahým a nedostatkovým zbožím a přeměňte nebytový prostor na bytový. Za určitých okolností je to totiž proveditelné. Pokud nemovitost splňuje alespoň ty nejzákladnější parametry, které jsou nutné k tomu, aby se v ní dalo bydlet, pusťte se do stavebních úprav. Byt se vám podaří pronajmout vždycky!

16 metrů čtverečních

Abyste mohli prostory změnit na byt a snáze je pronajmout, je třeba splnit několik základních požadavků. Minimální velikost bytu, je-li tvořen jedinou místností, musí být alespoň 16 m2. Prostory musí být také patřičně vysoké. Podle typu nemovitosti se nejčastěji udává tzv. světlá výška v rozmezí 2,3 – 2,6 m. Dostupnost nebo možnost větrání patří k dalším kritériím, bez kterých se to neobejde!

Když už zmiňujeme potenciální přeměnu vašich nebytových prostor na obytné, jsou dle vašeho názoru pro takový účel vhodné? A vezmete tuto variantu případně v úvahu?

Růžena Hlavsová