Za pronájem bytu v Hradci Králové si musejí nájemníci zase trochu připlatit. Bez ohledu na ekonomické potíže, se kterými se od loňského roku řada z nás potýká, šly činže ve východních Čechách opět nahoru. Více než na Královéhradecku se zdražovalo už jen v Pardubicích a v Jihočeském kraji. Snad jediným místem, kde se alespoň dočasně vydalo nájemné opačným směrem, je Praha. Ta se však na rozdíl od zbytku republiky nachází ve zcela odlišné situaci, o které se zmíníme později. Téměř všude jinde jsou lidé nuceni sáhnout do kapes zase o něco hlouběji. Hledáte v Hradci byt? Na nic nečekejte a vezměte, co se nabízí. Činže totiž v nejbližších letech s velkou pravděpodobností ještě porostou!

 

Pronájem bytu levnější o 0,8 procenta?

Činže nižší o osm desetin procenta? Ano, ale pouze v průměru. Celorepublikový pokles nájemného o necelý procentní bod je dán především výraznějším poklesem v naší metropoli. Praha totiž v roce 2020 nejvíce doplatila na masivní propad turismu zapříčiněný pandemií koronaviru. Tisíce bytů používaných ke krátkodobému ubytování náhle zelo prázdnotou. Vlastníci těchto nemovitostí je proto nabídli běžným zájemcům, což v našem hlavním městě přineslo dlouho nemyslitelný pokles činží, který ke třetímu čtvrtletí 2020 činil meziročně zhruba 6,5 %. Je však vysoce pravděpodobné, že s tím, jak se bude díky očkování život pozvolna vracet k normálu, turistů opět přibude a nájmy zase porostou. Že se vás situace v Praze nijak netýká, jelikož hledáte pronájem v Hradci Králové? Snad. Ale jedno má většina českých a moravských měst společné. Co máme na mysli? Dlouhodobě drahé bydlení.

 

Nájemné za m2 ve vybraných krajích (4.Q/2020)

KRAJ ZA METR ČTVEREČNÍ MEZIROČNÍ ZMĚNA
Jihočeský 177 Kč 9,3 %
Pardubický 180 Kč 9,1 %
Královéhradecký 192 Kč 7,9 %
Jihomoravský 231 Kč 3,1 %
Ústecký 145 Kč 0,7 %
Praha 272 Kč -6,5 %

 

Hradec podražil o 7,9 %

Sehnat u nás byt nebo rodinný dům za přijatelných finančních podmínek je stále těžší a těžší. Je zřejmé, že rostoucí ceny bydlení trápí řadu obyvatel České republiky čím dál víc. Týká se to přitom naprosté většiny tuzemských lokalit. Činže stoupaly až do loňska rok co rok poměrně svižným tempem. Jejich momentální celorepublikový pokles o osm desetin procenta lze považovat spíše za stagnaci a to ještě jen dočasnou a ovlivněnou především unikátní situací v Praze. Třeba v jižních Čechách, na Pardubicku nebo právě v Hradci Králové (růst o 7,9 %) naopak trend minulých let pokračoval a růst nájemného o 8 či 9 procent není určitě zanedbatelný.

 

Nedostatek bytů, jejich vyšší ceny a rostoucí nájemné

Čím je dlouhodobý růst činží zapříčiněn? Samozřejmě vysokou poptávkou po nájemním bydlení. Ta je zase důsledkem celkového nedostatku cenově dostupných bytů a nedostatek bytů logicky přináší jejich další zdražování. Na vlastní nemovitost tím pádem nedosáhne zase více lidí a poptávka na trhu s pronájmy proto opět stoupá. Vysoká poptávka neznamená nic jiného než vyšší činže. Vše spolu úzce souvisí. Jak z toho ven?

 

Méně byrokracie = rychlejší výstavba

Jednou z cest, kterou bychom se ve snaze o zlepšení situace mohli vydat, je výrazné omezení byrokratických procesů brzdících bytovou výstavbu. Přebujelá byrokracie celkem logicky trápí především developery. Ti jsou také největším zastáncem chystaných změn, které by neúnosnou délku stavebního řízení v České republice měly podstatně zkrátit. Je přinejmenším nedůstojné, když se v každoročním mezinárodním žebříčku Světové banky, který ukazuje dobu potřebnou k získání stavebního povolení, umísťujeme na těch nejspodnějších příčkách. Novelu stavebního zákona, která loni prošla parlamentem lze proto jedině přivítat.

Pokud vás zajímá, jak jsme si ve zmiňovaném žebříčku vedli například v porovnání s některými dalšími evropskými zeměmi, tady je ukázka výsledků:

  • 22. Norsko (110 dní)
  • 24. Německo
  • 25. Švédsko
  • 30. Ukrajina
  • 40. Polsko
  • 156. Česká republika (246 dní)

 

Masivní výstavba pomůže i vám, ale…

Podstatné urychlení povolovacích procesů by skutečně mohlo přinést masivní výstavbu v podobě mnoha rozsáhlých bytových projektů. Ta by v konečném důsledku měla vést k poklesu cen a to jak u vlastnického, tak u nájemního bydlení a to takřka napříč republikou. Ke zlevňování by ale pochopitelně mohlo dojít hlavně v některých větších městech, kde je poptávka po bydlení enormní a ceny se pohybují extrémně vysoko. Stavělo by se tam totiž jistě ve velkém. To by nejspíš pomohlo také vám, jestliže hledáte v Hradci pronájem. Je tu však jedno podstatné „ale“. Než se vše uvede do praxe a výstavba nabude skutečně zásadních rozměrů, bude to nejspíš trvat několik let a do té doby činže spíše jenom porostou. Čekat na pokles cen proto zřejmě nemá smysl.

Potřebujete bydlet? Najděte si něco hned a nižšího nájmu se s trochou štěstí domůžete později.

A jaký byt by vám nejlépe vyhovoval? Třípokojový nebo by stačil i menší?

Růžena Hlavsová